bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Przedmiot działania i kompetencje


1.Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
2.Zespół realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi oraz kulturalnymi regionu.
3.Organy zespołu mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji lub uchwał w granicach swoich kompetencji.
4.Organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych i planowanych działaniach oraz decyzjach.
5.Organy zespołu dążą do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu.


Opublikował: Arkadiusz Marzec
Publikacja dnia: 12.03.2018
Podpisał: Arkadiusz Marzec
Dokument z dnia: 20.10.2014
Dokument oglądany razy: 332