bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestry, ewidencje, archiwa


1.Informacja o prowadzonych w zespole rejestrach, ewidencjach i dokumentach i zasadach udostępniania danych w nich zawartych:

• Księgi dzieci
• Księgi uczniów
• Księga inwentarzowa
• Akta osobowe pracowników
• Dzienniki i arkusze ocen uczniów
• Księga zastępstw
• Księga zarządzeń wewnętrznych
• Składnica akt
• Rejestr wydanych świadectw i legitymacji
• Rejestr korespondencji
• Archiwa płacowe

2.Petent starający się o wgląd do dokumentów składa w sekretariacie szkoły podanie do dyrektora zespołu. Dyrektor udziela odpowiedzi w trybie zgodnym z kodeksem postępowania administracyjnego.


Opublikował: Arkadiusz Marzec
Publikacja dnia: 23.10.2014
Podpisał: Arkadiusz Marzec
Dokument z dnia: 20.10.2014
Dokument oglądany razy: 176