Wykaz kontroli

Wykaz kontroli przeprowadzonych w ZSO3 Katowice
(zgodnie z książką kontroli)

1.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - ocena stanu realizacji zarządzeń decyzji PPIS w Katowicach 10.09.2012
2.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Zakończenie decyzji PPIS- Ocena stanu sanitarnego szkoły 17.09.2012
3.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna - Odbiór opiniujący gabinetu pomocy przedlekarskiej(w szkole)5.04.2013
4.Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna- Kontrola sprawdzająca oraz tematyczna (pracownia chemiczna)04.06.2013
5.ZUS Chorzów -Zgodnie z upoważnieniem 15.11.2013
6.Kuratorium Oświaty w Katowicach- Zgodność realizacji wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z ramowymi planami nauczania w publicznym gimnazjum 03.04.2014
7.Urząd Miasta Katowice Wydział Edukacji- Dyscyplina pracy pracowników administracji i obsługi 17.07.2014
8.PPIS Katowice - Ocena stanu realizacji zarządzeń decyzji PPIS w Katowicach dotyczy doprowadzenia do właściwego stanu sanitarnego i technicznego ogrodzenia szkoły 09.09.2014

Opublikował: Arkadiusz Marzec
Publikacja dnia: 21.10.2014
Podpisał: Arkadiusz Marzec
Dokument z dnia: 21.10.2014
Dokument oglądany razy: 260
19.03.2018 // www.wita.za.pl