Sposób dostępu do informacji niejawnych


Dokumenty pozostające w zakładowej składnicy akt udostępniane są osobom trzecim na pisemny wniosek osoby zainteresowanej, wyłącznie po wyrażeniu zgody przez Dyrektora zespołu z zachowanie przepisów o informacjach niejawnych, ochronie danych osobowych i innych obowiązujących w tym zakresie aktów prawnych.
Opublikował: Arkadiusz Marzec
Publikacja dnia: 20.10.2014
Podpisał: Arkadiusz Marzec
Dokument z dnia: 20.10.2014
Dokument oglądany razy: 206
19.03.2018 // www.wita.za.pl