Struktura własnościowa i majątek


1.Zespół utrzymywany jest ze środków finansowych organu prowadzącego, jako jednostka organizacyjna Miasta Katowice, działająca na zasadach jednostki budżetowej.
2. Zespół dysponuje powierzoną w trwały zarząd nieruchomością, stanowiącą własność komunalną Miasta Katowice
3. Zespół nie posiada osobowości prawnej, a za jego zobowiązania odpowiada budżet miasta Katowice
Opublikował: Arkadiusz Marzec
Publikacja dnia: 20.10.2014
Podpisał: Arkadiusz Marzec
Dokument z dnia: 20.10.2014
Dokument oglądany razy: 290
19.03.2018 // www.wita.za.pl