Przedmiot działania i kompetencje


1.Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty i przepisach wydanych na jej podstawie.
2. Zespół realizuje statutowe cele i zadania we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi oraz kulturalnymi regionu.
3. Organy zespołu mają możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji lub uchwał w granicach swoich kompetencji.
4. Organy zespołu zobowiązane są do wzajemnego powiadamiania się o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach.
5. Organy zespołu dążą do rozwiązywania sytuacji konfliktowych wewnątrz zespołu.
Opublikował: Arkadiusz Marzec
Publikacja dnia: 20.10.2014
Podpisał: Arkadiusz Marzec
Dokument z dnia: 20.10.2014
Dokument oglądany razy: 324
19.03.2018 // www.wita.za.pl